Ảnh đại diện Anh (ZB3418)
Nguyễn Kim Hoàng Anh
0867051***
Tp Hồ Chí Minh
lilnguyen1***@gmail.com
Nữ
Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Trung cấp
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

- Giao tiếp và kết nối mở rộng mối quan hệ
- Đàm phán, thương lượng và giải quyết các vấn đề
- Lập kế hoạch, phân công, sắp xếp công việc, làm việc nhóm
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Sơ cấp)
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc.