Ảnh đại diện Oanh (ZB3616)
Vũ Thị Kim Oanh
28/06/1991
0987630***
Hà Nội
vuthikimoanh0***@gmail.com
Nữ
Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Chăm sóc khách hàngTrợ lýKhác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết