Ảnh đại diện Bông (ZB3640)
Huỳnh Thị Thu Bông
26/06/1992
0932882***
Tp Hồ Chí Minh
huynhbong2***@gmail.com
Nữ
Điện Biên Phủ, Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết