Ảnh đại diện Giang (ZB3673)
Nguyễn Thị Trà Giang
26/06/1996
0372293***
Tp Hồ Chí Minh
tragiang.p***@gmail.com
Nữ
*** Lê Thị Hồng, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết