Ảnh đại diện Huân (ZB3700)
Chu *** Huân
10/04/1987
0905395***
Long An
Hoalautren***@gmail.com
Nữ
Ấp ***, xã Đa Phước, Bình Chánh, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Long An
8.000,08 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết