Ảnh đại diện Tiên (ZB4359)
Nguyễn Thị Trinh Tiên
26/06/1991
0901178***
Tp Hồ Chí Minh
trinhtien2661***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Văn Vỹ, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết