Ảnh đại diện Anh (ZB4656)
Mai Thị *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
1 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp