Ảnh đại diện Nga (ZB4853)
Quan *** Nga
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp