Ảnh đại diện Ly (ZB5309)
Trịnh Thị *** Ly
05/08/1990
0969699***
Hà Nội
trinhkhanhly3***@gmail.com
Nữ
Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết