Ảnh đại diện Yên (ZB5742)
Nguyễn *** Yên
02/06/1996
0399287***
Hà Nội
Nguyenthiyen2***@gmail.com
Nữ
Đào Tấn - Ba Đình - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
1 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết