Ảnh đại diện Thư (ZB5898)
Nguyễn *** Thư
24/06/1988
0941724***
Hà Nội
kieuthu***@gmail.com
Nữ
Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết