Ảnh đại diện Anh (ZB6452)
Hoàng Thị Lan Anh
25/06/1996
0945005***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
lananh96.***@gmail.com
Nữ
Số *** Thạch Lam, Phú Lãm, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết