Ảnh đại diện Lê (ZB6639)
Nguyễn ***
18/10/1990
0976104***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenthile210***@gmail.com
Nữ
Đức thạnh.mộ Đức .quảng ngãi
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết