Ảnh đại diện Như (ZB7003)
Nguyễn Thị *** Như
01/04/1994
0963070***
Tp Hồ Chí Minh
quynhnhuq***@gmail.com
Nữ
*** Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết