Ảnh đại diện Đầm (ZB7454)
Nguyễn *** Đầm
13/06/1991
0964790***
Bình Dương
utda***@gmail.com
Nữ
Kp Long Bình,p Khánh Bình,tx Tân Uyên, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Trung cấp
Đã có gia đình
Nhân viên
Bình Dương
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết