Ảnh đại diện Linh (ZB8883)
Trần Thị Trúc Linh
25/06/1996
0976029***
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang
linhsoo1***@gmail.com
Nữ
*** Phạm Văn Hai, Phương 5, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang
8 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết