Ảnh đại diện Hằng (ZB9068)
Trịnh Thị *** Hằng
25/02/1990
0938269***
Tp Hồ Chí Minh
thuyhangtrinh250***@gmail.com
Nữ
*** Trần Văn Khánh, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết