Ảnh đại diện Lệ (ZB9901)
Võ Thị Hương Lệ
26/06/1997
0347776***
Tp Hồ Chí Minh
Vohuongle0***@gmail.com
Nữ
*** Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết