Ảnh đại diện Chi (ZC1026)
Trần Thị *** Chi
30/03/1998
0389779***
Bình Dương
kimchi020***@gmail.com
Nữ
***, Tổ 3, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Bình Dương
3,5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết