Ảnh đại diện Tiền (ZC1294)
Nguyễn Thị *** Tiền
07/07/1998
0707894***
Tp Hồ Chí Minh
dth.ngoctien***@gmail.com
Nữ
*** ấp Nhơn Quới xã Vĩnh Thạnh huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết