Ảnh đại diện Nhi (ZC1539)
Ngô Thị Yến Nhi
26/06/1993
0932247***
Tp Hồ Chí Minh
nhinhi2***@gmail.com
Nữ
Mỹ Thiện
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết