Ảnh đại diện Trang (ZC1684)
Đặng *** Trang
25/05/1996
0342402***
Hà Nội
trangdangminh1***@gmail.com
Nữ
Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết