Ảnh đại diện Thảo (ZC1813)
*** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
4 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp