Ảnh đại diện Linh (ZC1939)
Nguyễn Thị *** Linh
02/06/1992
0905304***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ntnlin***@gmail.com
Nữ
*** Lê Quốc Hưng, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết