Ảnh đại diện Diệu (ZC1967)
Lâm *** Diệu
09/04/1996
0359344***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Lamthidieu***@gmail.com
Nữ
Huỳnh Sơn, Lình Huỳnh, Hòn Đất, Kiên Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết