Ảnh đại diện Oanh (ZC2502)
Đàm Thị Oanh
28/06/1998
0338141***
Hà Nội
damoanht***@gmail.com
Nữ
Thạch Khôi- TP Hải Dương- Hải Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết