Ảnh đại diện Diễm (ZC2602)
Ngô Thị *** Diễm
02/08/1996
0342905***
Tp Hồ Chí Minh
diemquynh28***@gmail.com
Nữ
Số ***, đường số 10, Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
, triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết