Ảnh đại diện Linh (ZC2695)
Linh
11/08/2000
0868837***
Tp Hồ Chí Minh
hoailinh101***@gmail.com
Nữ
*** đường 6 cư xá bình thới p8 q11
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
3 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết