Ảnh đại diện Anh (ZC2997)
Nguyễn *** Anh
01/08/1989
0944176***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenngocanh7***@gmail.com
Nữ
Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết