Ảnh đại diện Hiền (ZC3813)
Hoàng *** Hiền
01/06/1995
0969521***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
hienlc***@gmail.com
Nữ
*** Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết