Ảnh đại diện Lành (ZC3866)
Hồ *** Lành
27/05/1981
0983885***
Tp Hồ Chí Minh
hotulanh***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Hữu Nghĩa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

13
Trên đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
60 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết