Ảnh đại diện Bình (ZC3902)
Hàng *** Bình
10/04/1997
0829988***
Hà Nội
jullynguyenthanhb***@yahoo.com
Nữ
Tổ *** thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
3 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết