Ảnh đại diện Thắm (ZC4178)
Lài *** Thắm
30/05/1999
0353680***
Tp Hồ Chí Minh
laithitham***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Thẩm định giá
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết