Ảnh đại diện GIANG (ZC4465)
NGUYEN NGOC *** GIANG
01/07/1990
0909055***
jacy.z***@gmail.com
Nữ
*** Hau Giang, Ward 11, District 6 – Ho Chi Minh City
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết