Ảnh đại diện Minh (ZC4491)
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
28/06/2000
0848469***
Hà Nội
nguyetminh28***@gmail.com
Nữ
Gelexia Riverside *** đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết