Ảnh đại diện QUỲNH (ZC4984)
PHẠM THỊ *** QUỲNH
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Khác
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp