Ảnh đại diện Thị (ZC5001)
Thủy An *** Thị
16/09/1995
0914160***
Tp Hồ Chí Minh
httan***@gmail.com
Nữ
*** Hòa Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết