Ảnh đại diện Hà (ZC5210)
Hoàng Thị ***
10/04/1996
0363087***
Hà Nội, Bắc Cạn
hoangthithuha***@gmail.com
Nữ
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Hà Nội, Bắc Cạn
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết