Ảnh đại diện Thoa (ZC5983)
Nguyễn Bảo Thoa
26/06/1995
0962133***
Hà Nội
thoanguyen9***@gmail.com
Nữ
Văn Quán Hà Đông
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
700 USD
Luật Đầu tư
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết