Ảnh đại diện Ngọc (ZC6027)
Nguyễn Thị *** Ngọc
18/10/1997
0965682***
Hà Nội, Hải Phòng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nguyenthiminhngo***@gmail.com
Nữ
xã Tân Viên - huyện An Lão - thành phố Hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, Hải Phòng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết