Ảnh đại diện Giang (ZC7984)
Nguyễn Thị *** Giang
01/07/1995
0387816***
Lâm Đồng
huonggiangl***@gmail.com
Nữ
Tổ dân phố *** Lữ Gia, Phường 9, Tp. Đà Lạt
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Lâm Đồng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết