Ảnh đại diện An (ZC8231)
*** An
18/10/1994
0395074***
Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
anlee1***@gmail.com
Nữ
Mỹ Phước ***, Bến Cát, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết