Ảnh đại diện Hương (ZC8475)
Trần Thị *** Hương
08/04/1997
0702080***
Tp Hồ Chí Minh
Thanhhuong080***@gmail.com
Nữ
*** Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết