Ảnh đại diện Thủy (ZC8935)
Bùi *** Thủy
03/04/1997
0398715***
Tp Hồ Chí Minh
thuybui5***@gmail.com
Nữ
Hiệp Bình Phước,Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết