Ảnh đại diện Giàu (ZC8980)
Nguyễn *** Giàu
30/05/1998
0987836***
Tp Hồ Chí Minh
ngocgiau.050***@gmail.com
Nữ
*** Gia Phú Phường 01, Quận 06, TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết