Ảnh đại diện Như (ZC9369)
Giảng Thị *** Như
27/07/1999
0394444***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
1754060146***@ou.edu.vn
Nữ
*** Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết