Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Anh
Nguyễn Thị *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2017: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa
Từ 2018 đến 2018: Tổng công ty xây dựng và pháp triển hạ tầng đô thị LICOGI
Từ 2018 đến 2018: Nhân viên tại Công ty Luật TNHH LEE&Partners
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử Nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Ngoại thương
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848