Ảnh đại diện Diễm (ZC9949)
Trần Thị *** Diễm
25/02/1992
0934137***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
tranmyd***@gmail.com
Nữ
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết