Ảnh đại diện Vinh (ZD0264)
Trần *** Vinh
11/08/1997
0964383***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
tranthivinh.1***@gmail.com
Nữ
Thôn *** xã Eamlay huyện M'đrăk tỉnh Đăk lăk
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết