Ảnh đại diện Duyên (ZD0281)
*** Duyên
25/02/1995
0353690***
Tp Hồ Chí Minh
duyen.duyen2***@gmail.com
Nữ
*** Âu cơ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết